Termeni si conditii

OBLIGATIILE PROPRIETARULUI

 1. Proprietarul are obligatia de a pune la dispozitia chiriasului autoutilitara in stare optimă de functionare, avand plinul facut si asigurarea obligatorie si CASCO valabile.
 1. In cazul unor defectiuni tehnice aparute in timpul utilizarii autoutilitarei, dar care nu au fost provocate de o utilizare necorespunzatoare a acesteia, proprietarul se obliga sa acorde asistenta rutiera prin intermediul partenerilor sai contractuali, conform contractelor incheiate cu acestia imediat ce este anuntata producerea incidentului.
 1. Daca in termen de 48 de ore de la anuntarea incidentului problema nu poate fi remediata, contractul de inchiriere se va rezilia iar proprietarul va returna chiriasului contravaloarea tarifului de inchiriere pentru perioada de neutilizare a autoutilitarei.
 1. In cazul incheierii contractului de inchiriere datorat imposibilitatii utilizarii autoutilitarei, proprietarul nu isi asuma in nici un fel eventualele pierderi economice ale chiriasului.

OBLIGATIILE CHIRIASULUI

 1. Chiriasul trebuie sa posede permis de conducere valabil categoriei obliectului inchiriat pe intreaga perioada de inchiriere si cu o vechime de 1 an. Varsta minima obligatorie este de 19 de ani.
 1. Chiriasul isi asuma intreaga responsabilitate pentru orice accident provocat de conducerea imprudenta a autoutilitarei, precum si de conducerea sub influenta bauturilor alcoolice sau in stare de ebrietate, prin acest contract acceptand sa plateasca pagubele evaluate de catre societatea noastra de asigurari.
 1. In caz de accident, chiriasul este obligat sa anunte imediat producerea acestuia atat organelor de politie, cat si proprietarului, si va permite efectuarea investigatiilor necesare.
 1. Atat in cazul unui acceident rutier, cat si a furtului autoutilitarei sau din autoturism, Chiriasul va fi obligat sa obtina de la organele abilitate urmatoarele documente:

– Procesul-verbal de tamponare sau furt, dupa caz;

– Anexa 2 pentru polita CASCO;

– Procesul-verbal de constatare amiabila intre parti

 1. Chiriasul isi asuma intreaga raspundere pentru orice incalcare a regulamentului rutier in vigoare. De asemenea este obligat sa plateasca toate amenzile primite in decursul perioadei pe care a inchiriat autoutilitara.
 1. In caz de accident sau avarii produse din vina Chiriasului se va plati suma de 200 euro pentru stationarea politei CASCO pe perioada de reparatie si majorarea politei RCA.
 1. Chiriasul are obligatia de a plati o garantie de 500 Euro in functie de categoria de autoturism solicitata pentru inchiriere.
 1. In cazul prezentului contract garantia este de 500 Euro si urmeaza a fi restituita chiriasului la data restituirii autoutilitarei, afara de cazul in care s-au cauzat daune si chiriasul nu vrea sa le plateasca.
 1. Daca Chiriasul doreste sa paraseasca teritoriul Romaniei cu autoutilitara inchiriata este obligat sa solicite si sa primeasca acordul in scris al Locatorului.
 1. Chiriasul are obligatia sa nu foloseasca autoutilitara in contradictie cu legile romane si cu regulile de circulatie valabile pe drumurile publice, pe intreg teritoriul statului roman cat si in afara granitelor acestuia, dupa caz.
 1. Chiriasului ii este interzis:

– Participarea la curse de masini sau in teste pentru verificarea performantelor autoutilitarei;

– Transportul materialelor sau substantelor interzise, precum si transportul oricaror marfuri fara actele necesare fiind direct raspunzator in fata organelor abilitate.

– Utilizarea autoutilitarei sub influenta alcoolului, drogurilor sau oricaror substante care ii poate afecta viteza de reactie sau starea de constienta;

– Tractarea altor autoturisme sau remorci fara acordul scris al proprietarului;

– Lasarea autoutilitarei cu geamurile deschise si/sau cu cheile in contact nesupravegheate

– Efectuarea vreunei reparatii asupra autoutilitarei, acesta nu poate fi reparat decat intr-un service autorizat si desemnat de proprietar

– Sa vanda, sa inchirieze sau sa garanteze cu autoutilitara care face obiectul acestui contract.

– Sa nu incredinteze volanul autoutilitarei altor persoane

– Bunurile sau marfa transportate de catre Chirias sa nu depaseasca in greutate máxima admisa MTMA 1.25T.

Incalcarea oricarei din conditiile de folosire va atrage automat responsabilitatea financiara a Chiriasului fata de proprietar si legala fata de organele abilitate, retinerea garantiei plus plata tuturor daunelor cauzate.

 1. Chiriasului ii este interzisa ruperea sau deteriorarea fara motiv a sigiliului aplicat capotei motor si mecanismului de deschidere a acesteia. Ruperea sau deteriorarea sigiliului atrage verificarea amanuntita a componentelor acestuia efectuata de catre proprietarul autovehiculului. Constatarea oricaror lipsuri sau a inlocuirii componentelor mecanice ori electrice atrage dupa sine plata pagubelor constatate si evaluate in cadrul expertizei tehnice facute de catre un expert independent in prezenta proprietarului si a chiriasului. De asemenea ruperea sau deteriorarea interiorului autoutilitarei atrage dupa sine plata pagubelor produse.
 1. La expirarea acestui contract, chiriasul va restitui proprietarului bunul inchiriat, impreuna cu toate accesoriile si documentele acestuia mentionate in Anexa 1, in aceeasi stare in care le-a primit.

LIVRAREA SI PRELUAREA BUNULUI

 1. Autoutilitara va fi livrata respectiv preluata de la locul indicat de proprietar. Acesta se poate livra si la o destinatie indicata de catre Chirias, pe raza municipiului Bucuresti. Tariful pentru acest serviciu este de 10 Euro/livrare & preluare.
 1. Autoutilitara va fi inchiriata in bune conditii, fara defectiuni cu rezervorul plin si trebuie predata in aceleasi conditii.
 1. Predarea se va face in maxim 2 ore de la lansarea comenzii si confirmarea platii, timp necesar pentru spalarea si realizarea plinului rezervorului de combustibil.
 1. Orice intarziere la returnarea autoutilitarei inchiriate se comunica cu cel putin 24 ore inainte. Primele 3 ore de intarziere sunt gratuite dupa care se va taxa o zi de inchiriere/zi de intarziere.
 1. In cazul in care chiriasul intarzie cu mai mult de 2 zile predarea autoutilitarei fara a fi semnat un act aditional de prelungire a prezentului contract sau refuza restituirea autovehiculului, proprietarul autovehiculului are dreptul de a reclama bunul furat catre organele de politie si de a urmari in instanta bunul imobil aflat la adresa mentionata la pagina unu a prezentului contract.
 1. Sa achite la predarea autoutilitarei in cazul deteriorarii ori pierderii celor mai jos mentionate , urmatoarele taxe:

– 100 – 200 Euro in cazul de deteriorarii sau pierderii cheilor

– 100 – 200 Euro in cazul deteriorarii sau pierderii uneia dintre roti, genti, inclusiv rezervei

– 50 – 100 Euro in cazul spargerii sau deteriorarii oglinzilor retrovizoare

– 50 Euro in cazul deteriorarii sau pierderii cricului , cheilor de roti

– 100 – 450 Euro pentru orice alt tip de deteriorare contatata la returnarea autoutilitarei , altele care nu intra sub incidenta asigurarii sau cele stipulate in procesul verbal de predare- primire incheiat intre parti la preluarea autoutilitarei , suma retinuta fiind evaluata de catre un service autorizat.

REZILIEREA CONTRACTULUI

 1. In cazul nerespectarii conditiilor acestui contract, partile au convenit ca acesta sa se desfiinteze de plin drept, fara somatie si fara interventia instantei de judecata, contractul avand forta juridica de titlu executoriu. Prezenta clauza are valoare de pact comisoriu de ultimul grad.

DISPOZITII FINALE

8.1. Fişa de predare-primire (anexa 1) face parte integrantă din prezentul contract.

8.2. Din momentul predării autovehiculului şi până la reintrarea în posesia acestuia, Locatorul este exonerat de răspundere pentru daunele provocate terţilor de autovehiculul închiriat Chiriasului.

8.3. Chiriasul îşi asumă pe toată durata de închiriere totalitatea obligaţiilor ce decurg din folosinţa autovehiculului, direct sau prin persoanele indicate în prezentul contract.

8.5. Chiriasul declară că este de acord ca în situaţia în care nu plăteşte la termenele convenite şi întarzie mai mult de o zi plata oricăror sume datorate, prin semnarea prezentului contract, împuterniceşte pe proprietar (sau reprezentanţii acestuia), să procedeze la ridicarea imediată a autoturismului, oriunde şi în mâna oricui s-ar afla acesta, în orice condiţii, oferindu-i acces şi pe proprietatea sa în vederea realizării celor de mai sus.

8.6. Locatorul îşi rezervă dreptul de a recupera de la Chirias orice sumă de bani şi cheltuielile ocazionate de recuperarea acesteia, în conformitate cu legile româneşti în vigoare privind despăgubirea, ca urmare a încălcării de către Chirias a obligaţiilor ce fac obiectul acestui contract.

8.7. Prezentul contract este supus legilor din Romania. Orice litigiu decurgând din sau în legatură cu acest contract se va soluţiona mai întâi pe cale amiabilă, iar în caz de nesoluţionare părţile se vor adresa instanţelor de judecată competente.

Prezentul contract a fost încheiat şi semnat în 2 exemplare originale, câte un exemplar pentru fiecare parte.

Leave a Reply

Deschide WhatsApp
WhatsApp
Buna ziua!
Cu ce va putem ajuta?
Suna pentru rezervare